Miesięcznik Puls www.miesiecznik-puls.org.pl

Prosimy o weryfikowanie adresów do kolportażu „Pulsu”.

Zmiany adresu oraz zmiany dotyczące wspólnej wysyłki (w przypadku rodzin lekarskich, które nie chcą otrzymywać kilku egzemplarzy pism), proszę zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: p.rejestracja@oilwaw.org.pl, nr faksu 22 54 28 315 lub na adres biura Izby:

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, 02-512 Warszawa, ul. Puławska 18.

Zobacz archiwum Redakcja Miesięcznika "Puls"

Zobacz aktualności