Kontakt

tel. (22) 542-83-90

rewizyjna@oilwaw.org.pl

Godziny pracy

poniedziałek – piątek

7.30 – 15.30

Pracownicy

Julita Kiwatyniec

 

Zadania Komisji:
 • kontroluje działalność finansową i gospodarczą izby;
 • przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej okręgowemu zjazdowi lekarzy;
 • przedstawia okręgowemu zjazdowi lekarzy opinię dotyczącą sprawozdania okręgowej rady lekarskiej z wykonania budżetu i na tej podstawie składa wniosek w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie lekarskiej.

Przewodniczący komisji ma prawo udziału w posiedzeniach Okręgowej Rady Lekarskiej i Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej z głosem doradczym.

 

Skład Członkowski
 • Elżbieta Latoszek-Banasiak
  Przewodniczący OKR
 • Wiceprzewodniczący OKR
 • Wiceprzewodniczący OKR
 • Sekretarz OKR
 • Edward Dąbrowski
  Członek OKR
 • Adam Galewski
  Członek OKR
 • Michał Głogowski
  Członek OKR
 • Patryk Kiljan
  Członek OKR
 • Członek OKR
 • Maciej Łuba
  Członek OKR
 • Andrzej Morliński
  Członek OKR
 • Barbara Ostaszewska-Chrzanowska
  Członek OKR
 • Anna Popis-Witkowska
  Członek OKR
 • Krzysztof Romanowski
  Członek OKR
 • Rafał Sawicki
  Członek OKR

OSTATNIA AKTUALIZACJA 29 maja 2018 R.; KJ