Kontakt

piętro IV – pokój 406

tel. (22) 542-83-55

Godziny pracy

Wtorek – piątek
Godz. 9.00 – 14.00

(w dniu posiedzeń komisja nie przyjmuje interesantów)

Pracownicy

Jolanta Wielgoś

 

Zadania Komisji:
 • przygotowywanie opinii dla organów Okręgowej Izby Lekarskiej w sprawach środowiska lekarskiego dotyczących etyki lekarskiej;
 • przedstawianie wniosków oraz projektów uchwał organów samorządu lekarskiego w sprawach dotyczących etyki lekarskiej;
 • ocena zgodności postępowania członków Okręgowej Izby Lekarskiej z zasadami etyki lekarskiej w sprawach nieobjętych działaniem Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;
 • współpraca z Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej;
 • uczestnictwo w pracach eksperckich i konferencjach dotyczących etyki lekarskiej;
 • organizacja kształcenia z zakresu etyki lekarskiej;
 • współpraca z komisjami etyki Naczelnej Rady Lekarskiej i okręgowych rad lekarskich;
 • popularyzacja zasad etyki lekarskiej w środowisku w tym poprzez działalność publicystyczną członków Komisji;
 • rozpatrywanie innych spraw napływających do Komisji;
 • inne, wynikające z przepisów prawa oraz uchwał organów samorządu lekarskiego, a także zlecone przez władze OIL w Warszawie.
Skład Członkowski
 • Krystyna Małecka-Kużawczyk
  Członek Komisji
 • Bożena Pietrzykowska
  Członek Komisji
 • Grażyna Rybak
  Członek Komisji
 • Michał Stępka
  Członek Komisji
 • Mery Topolska-Kotulecka
  Członek Komisji
 • Marek Wolski
  Członek Komisji
 • Łukasz Woźniacki
  Członek Komisji

OSTATNIA AKTUALIZACJA 23 LISTOPADA 2015 R.; KJ