Kontakt

piętro III – pokój 303

tel. (22) 542-83-81

Godziny pracy

poniedziałek – piątek
7.30 – 15.30

Pracownicy

Joanna Kalupa

 

Zadania Komisji:
 • analizowanie i przedstawianie Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie problemów dotyczących wykonywania zawodu lekarza dentysty,
 • opracowywanie i przedstawianie Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie opinii dotyczących doskonalenia zawodowego lekarzy dentystów,
 • promocja w środowisku lekarzy dentystów Zasad Prowadzenia Wolnorynkowej Praktyki Lekarsko-Dentystycznej uchwalonych przez Międzynarodową Federację Dentystyczną,
 • współpraca z Komisją Stomatologiczną Naczelnej Rady Lekarskiej,
 • inne, wynikające z uchwał Zjazdu, Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

 

Skład Członkowski
 • Grzegorz Kwitkiewicz
  Wiceprzewodniczący Komisji
 • Roman Olszewski
  Wiceprzewodniczący Komisji
 • Dariusz Paluszek
  Wiceprzewodniczący Komisji
 • Mery Topolska – Kotulecka
  Sekretarz Komisji
 • Joanna Adamowicz – Zawada
  Członek Komisji
 • Marcin Aluchna
  Członek Komisji
 • Ewa Bochyńska – Bar
  Członek Komisji
 • Rafał Flakowski
  Członek Komisji
 • Anna Kawecka – Piwońska
  Członek Komisji
 • Piotr Kuchta
  Członek Komisji
 • Elżbieta Latoszek – Banasiak
  Członek Komisji
 • Danuta Lesak
  Członek Komisji
 • Ryszard Majkowski
  Członek Komisji
 • Elżbieta Małkiewicz
  Członek Komisji
 • Liliana Piwowarczyk
  Członek Komisji
 • Anna Popis – Witkowska
  Członek Komisji
 • Wojciech Popowski
  Członek Komisji
 • Danuta Samolczyk – Wanyura
  Członek Komisji
 • Piotr Sobiech
  Członek Komisji
 • Bożena Sulma – Urban
  Członek Komisji
 • Hanna Wąsowicz – Cićkiewicz
  Członek Komisji
 • Elżbieta Woźniak
  Członek Komisji

OSTATNIA AKTUALIZACJA 20 SIERPNIA 2015 R.; KJ