Kontakt

Biuro Obsługi Lekarza – stanowisko nr 3, parter
tel. (22) 54-28-314
faks (22) 54-28-315
p.rejestracja@oilwaw.org.pl

Godziny pracy

poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek
8.45 – 15.45

środa
8.45 – 17.45

 

Pracownicy

Kierownik: Sylwia Jaworska
Dominika Siporska
Ewa Skoneczna
Artur Obzejta

centralny-rejestr-lekarzy

Zadania Komisji:
 • postępowanie w sprawie przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty, uznawanie kwalifikacji formalnych lekarzy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz lekarzy cudzoziemców,
 • prowadzenie okręgowego rejestru lekarzy, a także inne zadania związane z uprawnieniami do wykonywania zawodu, określone odrębnymi przepisami,
 • inne zadania określone w uchwale nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów,
 • wydawanie zaświadczeń na podstawie przepisów Unii Europejskiej o uznawanych kwalifikacjach zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów – członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie,
 • wnioskowanie o wpis na listę rekomendowanych kandydatów na lekarzy sądowych przez Okręgową Radę Lekarską w Warszawie,
 • wnioskowanie o wydanie zaświadczenia lekarzom o posiadaniu przez nich prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
 • inne, wynikające z uchwał Zjazdu, Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

 

Skład Członkowski
 • Dariusz Paluszek
  Członek Komisji
 • Tadeusz Pawlikowski
  Członek Komisji
 • Piotr Winciunas
  Członek Komisji

OSTATNIA AKTUALIZACJA 22 STYCZNIA 2016 R.; KJ