17 grudnia 2014

Konieczne aktualizowanie danych o OC!

Lekarze i lekarze dentyści prowadzący praktyki mają obowiązek COROCZNEGO przedstawiania właściwej izbie lekarskiej aktualnego dokumentu potwierdzania zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub oświadczenia o zawarciu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Brak dopełnienia tego obowiązku może być uznany za rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności leczniczej objętej wpisem, co zgodnie z art. 108 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej może skutkować wykreśleniem z tego rejestru, a na mocy art. 107 ust. 1, 2 i 3 tej ustawy – nałożeniem kary pieniężnej.

Aleksander Pieczyński

Przewodniczący Komisji ds. Praktyk Lekarskich

 

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów