20 czerwca 2017

Podmioty uprawnione do prowadzenia stażu podyplomowego od dnia 01 października 2017 r. (AKTUALIZACJA)

Wskazana liczba miejsc w danym podmiocie oznacza maksymalną liczbę stażystów mogących jednocześnie odbywać staż.

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów