8 stycznia 2016

Terminy posiedzeń Rady Funduszu Samopomocy w 2016 r. (aktualizacja)

Posiedzenia rozpoczynają się o godz. 10.00.

  • 29 stycznia
  • 11 marca
  • 20 kwietnia
  • 8 czerwca
  • 24 sierpnia
  • 21 września
  • 25 października
  • 6 grudnia

OSTATNIA AKTUALIZACJA 9 MAJA 2016 R.; KJ

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów