8 lutego 2017

Terminy posiedzeń Rady Funduszu Samopomocy w 2017 r.

Posiedzenia rozpoczynają się o godz. 10:30

  • 8 marca,
  • 10 maja,
  • 21 czerwca

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów