22 września 2016

XIV Igrzyska Lekarskie, Zakopane 14-18. września 2016 r. (komunikat archiwalny)

Zapraszamy serdecznie do udziału w Igrzyskach Lekarskich w dniach 14-18 września 2016 r. w Zakopanem.

Pełna informacja na temat Igrzysk oraz opłat znajduje się na stronie: http://www.igrzyskalekarskie.org/

Członkowie OIL w Warszawie, biorący udział w Igrzyskach mogą ubiegać się o zwrot opłaty wpisowej. W tym celu należy dostarczyć do OIL fakturę wystawioną na Izbę przez organizatora. Dane do faktury:

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

02-512 Warszawa,

Puławska 18

NIP 522 000 23 57

Art. 20 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zobowiązuje Izbę do wystawienia PIT-u 8C z tytułu uzyskania przychodu (zwrot wpisowego). W związku z powyższym proszę o dostarczenie do OIL wraz z fakturą za opłatę wpisową poniżej wymienionych danych:

  1. imię i nazwisko,
  2. adres,
  3. PESEL,
  4. nazwę i adres swojego Urzędu Skarbowego.

kontakt: e-mail: r.sobolewska@oilwaw.org.pl, tel. 22 54 28 330

 

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów