15 listopada 2014

„Miesięcznik OIL w Warszawie PULS”

biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

POPRZEDNIE NUMERY „PULSU”

REDAKCJA:

02-512 Warszawa, ul. Puławska 18, pokój 317

puls@oilwaw.org.pl

REDAKTOR NACZELNA:

Renata Jeziółkowska

tel. 22 54 28 381

r.jeziolkowska@oilwaw.org.pl

SEKRETARZ REDAKCJI:

Krystyna Bieżańska

tel. 22 54 28 359

k.biezanska@oilwaw.org.pl

PUBLICYSTYKA:

Michał Niepytalski

tel. 22 54 28 360

m.niepytalski@oilwaw.org.pl

WSPÓŁPRACUJĄ:

Marek Balicki, Jerzy Bralczyk, Magdalena Flaga-Łuczkiewicz, Paweł Kowal, Filip Niemczyk, Maciej Orłoś, Małgorzata Solecka, Paweł Walewski

ZGŁOSZENIA ZMIAN ADRESÓW:

tel. 22 54 28 314

p.rejestracja@oilwaw.org.pl

REKLAMA I MARKETING:

Renata Klimkowska

tel. 22 54 28 353, 668 373 100

marketing@oilwaw.org.pl

OPRACOWANIE GRAFICZNE:

Artmedia Partners, tel. 601 201 412

GRAFIKI

Mateusz Chrzanowski

KOREKTA:

Lidia Sadowska-Szlaga

DRUK:

Elanders Polska Sp. z o.o., Płońsk, ul. Mazowiecka 2, tel. 23 66 22 316, elanders@elanders.pl

WYDAWCA:

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie,
biuro@oilwaw.org.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji artykułów i listów, dokonywania skrótów oraz zmian tytułów. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.

OSTATNIA AKTUALIZACJA 23.03.2021 r.