Biuro Pośrednictwa Pracy OIL

>> Przejdź bezpośrednio do ofert pracy
Biuro Pośrednictwa Pracy OIL w Warszawie zaprasza podmioty lecznicze, wpisane do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, do składania ofert pracy dla lekarzy i innych zawodów medycznych. Publikacja ofert na stronie internetowej Izby jest bezpłatna.
Pobierz formularz zgłoszenia oferty pracy:
format .PDF
format .DOC
Prosimy o kontakt w godz. 9.00 – 15.00:
tel. 22 54 28 330
fax 22 54 28 341
e-mail: praca@oilwaw.org.pl

Oferty pracy