Biuro Pośrednictwa Pracy OIL

>> Przejdź bezpośrednio do ofert pracy


Biuro Pośrednictwa Pracy OIL w Warszawie zaprasza podmioty lecznicze, wpisane do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, do składania ofert pracy dla lekarzy i innych zawodów medycznych. Publikacja ofert na stronie internetowej Izby jest bezpłatna. Pobierz formularz zgłoszenia oferty pracy:

Prosimy o kontakt w godz. 9.00 – 15.00:

Oferty pracy