13 października 2017

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej, z prośbą o zgłaszanie uwag do 16 października br. do kol. Aleksandra Kotlickiego – przewodniczącego Komisji Legislacyjnej (na adres r.kalinowska@oilwaw.org.pl).

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

Ocena skutków regulacji proj. rozp. MZ w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

 

Archiwum