18 stycznia 2023

Do 15 marca należy złożyć sprawozdanie o odpadach medycznych

Podmioty wykonujące działalność leczniczą do 15 marca br. są zobowiązane złożyć sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu nimi za rok 2022 r.

Sprawozdania należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy BDO (Baza Danych o Odpadach) do właściwego ze względu na miejsce wytwarzania odpadów marszałka województwa.

Jednostki lecznicze obowiązuje dokonanie rejestracji w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Przypominamy, że obowiązek rejestracji w bazie BDO obowiązuje również lekarzy przed rozpoczęciem prowadzenia działalności.

Obowiązek złożenia dokumentu dotyczy lekarzy prowadzących praktyki zawodowe, wytwarzające odpady medyczne z wyjątkiem praktyk: kontraktowych; wytwarzających jedynie odpady komunalne; jednostek, które przeniosły gospodarowanie odpadami na innego najemcę oraz placówkom podlegającym zwolnieniu z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (np. mała praktyka, która nie wytwarza odpadów medycznych, a w której powstają odpady zawierające elementy niebezpieczne, takie jak baterie, opakowania z metali zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych ich pozostałości).

Ponadto jednostki obowiązuje prowadzenie bieżącej — ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów z użyciem kart przekazania odpadów generowanych w BDO, a także archiwizacja dokumentów, na podstawie których są sporządzany jest wykaz. Dokumenty należy przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone dokumenty ewidencji odpadów.

Rafał Kiełkowski, przewodniczący Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach przygotował szczegółową instrukcję utworzenia i złożenia elektronicznego sprawozdania za pośrednictwem Bazy Danych o Odpadach. Komisja ds. Lekarzy Dentystów NRL prezentuje tę instrukcję.

Instrukcja przygotowania sprawozdania o odpadach 

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie