23 września 2019

Opieka szkolna – wyjaśnienia Centrali Funduszu

Komisja Stomatologiczna NRL prezentuje korespondencję prowadzoną z Prezesem NFZ dotyczącą zasad organizacji opieki szkolnej, o której mowa w ustawie z 12 kwietnia br. o opiece zdrowotnej nad uczniami.

W piśmie z dnia 11 września br., będącym odpowiedzią na stanowisko Prezydium NRL z dnia 23 sierpnia br., NFZ stwierdza, że nie będzie odrębnej sprawozdawczości świadczeń „szkolnych”, jak i to, że aneks dostosowujący umowę do potrzeb porozumienia z organem prowadzących szkołę nie będzie zawierał zmian w harmonogramie godzinowym placówki.

W dalszym ciągu niejasna jest sprawa momentu, w którym Fundusz miałby uruchomić gwarantowaną przez ustawę procedurę zwiększania wartości umowy. W tej sprawie, w dniu 20 września br. skierowane zostało do NFZ pismo. Sprawa stała się tez przedmiotem bezpośrednich rozmów NIL-NFZ.

O ostatecznym wyjaśnieniu tej rozbieżności poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Komisja Stomatologiczna NRL

Źródło.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie