Andrzej Siarkiewicz

Andrzej Siarkiewicz, lekarz dentysta

Z samorządem lekarskim związany do VI kadencji. Pełnił funkcje zastępcy okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie (w VI i VII kadencji), członka Komisji ds. Stażu Podyplomowego (w VI i VII kadencji). W VIII kadencji jest członkiem Okręgowej Rady Lekarskiej, Komisji ds. Praktyk Lekarskich i Komisji ds. Stażu Podyplomowego, pełni również funkcję mediatora OIL w Warszawie.

W samorządzie lekarskim zajmuję się przede wszystkim pracą nad doskonaleniem mediacji jako metody sprawnego, szybkiego, skutecznego i ostatecznego rozwiązywania konfliktów powstałych na linii lekarz – pacjent. Mediacja jest jedną z form pomocy prawnej, przewidzianych ustawą o izbach lekarskich. Może też mieć charakter prywatny i zostać podjęta na wniosek stron. Chcę również pomagać kolegom w rozwiązywaniu problemów wynikłych z różnej interpretacji przepisów przez urzędników państwowych odpowiedzialnych za ich wdrażanie i przestrzeganie.