Bożena Hoffman

Bożena Hoffman, lekarz dentysta

Z samorządem lekarskim związana od 2005 r. W V, VI i VII kadencji pełniła funkcję zastępcy okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej. W VIII kadencji jest członkiem Okręgowej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Lekarskiej, Komisji Kultury NIL, Komisji Kultury, Sportu i Turystyki ORL w Warszawie, a także Komisji Stomatologicznej NIL.

Zastępca OROZ to funkcja odpowiedzialna, ale skupiona tylko na jednym fragmencie
naszej pracy. Pełniąc ją, nie mogłam być członkiem innych organów izby lekarskiej. Rezygnacja z funkcji zastępcy i uzyskanie mandatu członka ORL i NRL umożliwia mi wypowiadanie się we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem naszego zawodu. Nasza praca jest bardzo ważna, ale nie tylko pracą człowiek żyje. Jako członek Komisji Kultury Sportu i Turystyki chciałabym integrować nasze środowisko. Proszę wszystkich lekarzy śpiewających, grających, malujących, fotografujących, piszących i z innymi pasjami o kontakt: b.hoffman@oilwaw.org.pl