Elżbieta Małkiewicz

Dr n. med. Elżbieta Małkiewicz, lekarz dentysta

Z samorządem lekarskim związana od V kadencji. Była członkiem Komisji ds. Lekarzy Dentystów V, VI i VII kadencji (w VI kadencji pełniła funkcję sekretarza). Obecnie jest członkiem Zespołu ds. Świadczeń Komisji Stomatologicznej NIL i delegatem na
Krajowy Zjazd Lekarzy.

Chcę skupić się na zagadnieniach związanych z kontraktowaniem i finansowaniem świadczeń stomatologicznych. Uważam, że wartość kontraktów, szczególnie specjalistycznych, jest zbyt niska, a wiele świadczeń wyceniono poniżej kosztów ich realizacji. Dlatego część lekarzy dentystów nie zawiera umów z NFZ. Stan zdrowia jamy ustnej polskiej populacji jest niezadowalający, a wynika to m.in. z niedostatecznej dostępności opieki stomatologicznej.

Pragnę zająć się także problematyką kształcenia przed- i podyplomowego. Jego prawidłowa realizacja pozwala bowiem zarówno uzyskiwać, jak i rozwijać kwalifikacje zawodowe. Niezwykle ważna jest dla mnie etyka zawodu lekarza dentysty, której zasady zamierzam upowszechniać.