Grzegorz Kwitkiewicz

Grzegorz Kwitkiewicz, lekarz dentysta

W samorządzie lekarskim działa od III kadencji. Był członkiem Okręgowej Komisji Rewizyjnej (w III kadencji) oraz członkiem Okręgowej Rady Lekarskiej (w IV, VI i VII kadencji). W VIII kadencji pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji ds. Lekarzy Dentystów.

Jestem jednym z inicjatorów organizacji pierwszych i kolejnych Mazowieckich Spotkań Stomatologicznych. Jako wiceprzewodniczący Komisji ds. Lekarzy

Dentystów chcę zajmować się problemami, z jakimi na co dzień mają do czynienia moi koledzy dentyści w swoich praktykach lekarskich, oraz działać na rzecz integracji środowiska stomatologicznego.