Hanna Wąsowicz-Cićkiewicz

Hanna Wąsowicz-Cićkiewicz, lekarz dentysta

Z samorządem lekarskim związana od V kadencji. Była członkiem Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie (V–VII kadencji), Komisji ds. Stażu Podyplomowego i Komisji ds. Praktyk Lekarskich, w której działa również w obecnie.

Problemy, którymi chcę się zająć w samorządzie, to: szkolenia, staże podyplomowe, specjalizacje w stomatologii.