Konrad Małkiewicz

Dr hab. n. med. Konrad Małkiewicz, lekarz dentysta

Z samorządem lekarskim jest związany od VIII kadencji. Obecnie członek Zespołu ds. Kształcenia Lekarzy Dentystów Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej.

Chcę zajmować się zagadnieniami związanymi z kształceniem przed- i podyplomowym lekarzy dentystów. Uważam, że należy zachować jak najwyższe standardy edukacji studentów kierunku lekarsko-dentystycznego, szkoleń specjalizacyjnych w dziedzinach stomatologicznych oraz ustawicznego kształcenia lekarzy dentystów. Zarówno kształcenie, jak i doskonalenie zawodowe wpływają na jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych. Jednocześnie chciałbym, aby wycena kontraktowanych przez NFZ procedur stomatologicznych odzwierciedlała ich realną wartość. Bliskie są mi również zagadnienia odpowiedzialności zawodowej lekarzy dentystów.