Liliana Piwowarczyk

Liliana Piwowarczyk, lekarz dentysta

Z samorządem lekarskim związana od 1989 r. Od I kadencji jest delegatem na Krajowy Zjazd Lekarzy i członkiem Komisji ds. Lekarzy Dentystów. Była sędzią Naczelnego Sądu Lekarskiego (w I kadencji), członkiem Okręgowej Rady Lekarskiej (kadencje III–VII), członkiem Komisji Stomatologicznej NIL (kadencje VI–VII).
W VIII kadencji jest członkiem Komisji ds. Rejestracji Praktyk Lekarskich.

W działalności samorządowej interesują mnie szkolenie podyplomowe, szkolenie ustawiczne lekarzy dentystów i integracja środowiska lekarskiego. Organizuję szkolenia lekarzy dentystów w moim rejonie. Na bieżąco przekazuję informacje o problemach omawianych na posiedzeniach Komisji ds. Lekarzy Dentystów oraz na zjazdach OIL i NIL.