Łukasz Jankowski

Izba lekarska OIL w Warszawie
Funkcje Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

  • członek Okręgowej Rady Lekarskiej
  • członek Komisji ds. Warunków Zatrudniania Lekarzy
  • członek Komisji ds. Stażu Podyplomowego
  • członek Komisji ds. Młodego Lekarza
  • członek Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego Lekarzy
Tytuł zawodowy lekarz
Tytuł naukowy  
Specjalizacja  
Kontakt l.jankowski@oilwaw.org.pl