Marta Klimkowska-Misiak

Marta Klimkowska-Misiak, lekarz dentysta

Z samorządem lekarskim związana od V kadencji, delegat na OZL i KZL, członek ORL w Warszawie, a także Komisji ds. Lekarzy Dentystów ORL w Warszawie (przewodnicząca 2008–2018), od VI kadencji członek NRL i KSNRL, od czerwca 2010 r. przewodnicząca Zespołu ds. Ubezpieczeń Lekarzy i Lekarzy Dentystów w NRL, w VII kadencji p.o. przewodnicząca Komisji Etyki w ORL w Warszawie, w VIII kadencji członek Komisji Etyki NRL.

Celem mojej działalności w Komisji ds. Lekarzy Dentystów jest m.in.: kontynuowanie działań, które doprowadzą do poprawy warunków pracy lekarzy i lekarzy dentystów, rozpowszechnianie wśród lekarzy i lekarzy dentystów wiedzy na temat znaczenia ubezpieczeń OC dla bezpiecznego wykonywania naszych zawodów, poprawa dostępności specjalizacji w stomatologii, dążenie do stworzenia w MZ departamentu ds. stomatologii i opracowania przez rząd strategii w zakresie opieki stomatologicznej nad obywatelami, rzetelna analiza, ilu stomatologów powinniśmy kształcić, integracja naszego środowiska, umożliwienie zdobywania najnowszej wiedzy dzięki organizacji nieodpłatnych (za część merytoryczną) szkoleń.