Marta Klimkowska – Misiak

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Uzyskała specjalizację I stopnia ze stomatologii ogólnej. W 2009 r. skończyła Zarządzanie Organizacjami Ochrony Zdrowia w Szkole Głównej Handlowej, a w 2011 r. Podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Izba lekarska OIL w Warszawie
Funkcje Naczelna Izba Lekarska

 • członek Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej
 • delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy V kadencji
 • członek Komisji Stomatologicznej NRL
 • przewodnicząca Zespołu ds. Ubezpieczeń Lekarzy i Lekarzy Dentystów

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

 • zastępca prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej
 • członek Okręgowej Rady Lekarskiej
 • przewodnicząca Komisji ds. Lekarzy Dentystów
 • członek Komisji ds. Współpracy z NFZ i Samorządami Terytorialnymi
 • sekretarz Komisji ds. Współpracy z NFZ i Samorządami Terytorialnymi
 • wiceprzewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej
 • członek Komisji ds. Współpracy z Zagranicą
 • członek Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego Lekarzy
 • współorganizatorka lub główna organizatorka izbowych konferencji i szkoleń dla lekarzy dentystów
Tytuł zawodowy lekarz dentysta
Specjalizacja stomatologia ogólna (I st.)
Kontakt m.klimkowska-misiak@hipokrates.org