Mery Topolska-Kotulecka

  • lekarz dentysta

Pracuje w samorządzie lekarskim od 2013 r. W VII kadencji była członkiem Okręgowej Rady Lekarskiej, sekretarzem Komisji ds. Lekarzy Dentystów, członkiem Komisji Etyki, Komisji ds. Praktyk Lekarskich oraz Rady Funduszu Samopomocy. W VIII kadencji pełni funkcje członka Prezydium ORL, przewodniczącej RFS, wiceprzewodniczącej Komisji ds. Praktyk Lekarskich, jest także delegatem na Krajowy Zjazd Lekarzy.

Lekarze dentyści pracują najczęściej w indywidualnych praktykach lekarskich, w małych gabinetach. Dlatego jesteśmy grupą zawodową osamotnioną, pozbawioną siły dużej organizacji. Nie możemy liczyć na roczny urlop zdrowotny, uznanie chorób zawodowych czy wcześniejszą emeryturę. Jesteśmy również obarczani nowymi, nieracjonalnymi wymogami, które utrudniają prowadzenie praktyki. Izba lekarska powinna być otwarta dla każdego chętnego do współpracy lekarza, gdyż tylko silny samorząd jest w stanie skutecznie zwalczać przeszkody w naszej działalności zawodowej. Jako przewodnicząca RFS staram się pomagać lekarzom i ich rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Mój e-mail: m.topolska-kotulecka@oilwaw.org.pl