Monika Potocka

Monika Potocka, lekarz dentysta

Z samorządem lekarskim związana od 2013 r. Pełniła funkcje: sędziego Okręgowego Sądu Lekarskiego, zastępcy rzecznika praw lekarza i wiceprzewodniczącej Komisji ds. Warunków Zatrudnienia Lekarzy i Lekarzy Dentystów. W VIII kadencji jest rzecznikiem praw lekarza, członkiem Rady Funduszu Samopomocy i OSL oraz koordynatorem Zespołu ds. Wypalenia Zawodowego.

W obecnej kadencji przypadł mi w udziale zaszczyt obrony interesów i dobrego imienia członków naszej izby. Okręgowa Rada Lekarska powierzyła mi funkcję rzecznika praw lekarza. Ja, moi zastępcy i pracownicy biura prawnego pełnimy dyżury w izbie, jesteśmy też stale do dyspozycji pod telefonem i e-mailem. Zrobimy, co w naszej mocy, żeby pomóc w każdej sprawie zawodowej, z jaką się do nas zwrócicie. Chcę, żeby każdy lekarz i lekarz dentysta poczuł, że okręgowa izba to miejsce, w którym znajdzie wsparcie i ochronę.

OSTATNIA AKTUALIZACJA 28.05.2019 R.; KJ