Piotr Kuchta

Piotr Kuchta, lekarz dentysta

Od kilku kadencji związany z samorządem lekarskim. Był sekretarzem Okręgowej Komisji Wyborczej i członkiem Komisji ds. Stażu Podyplomowego. W VIII kadencji jest członkiem  Okręgowej Rady Lekarskiej, Komisji Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu oraz Komisji Stażu Podyplomowego, pełni funkcję sekretarza Okręgowej Komisji Wyborczej, a także został wybrany delegatem na Krajowy Zjazd Lekarzy.

Widzę potrzebę bardziej intensywnego współdziałania naszego środowiska. W VIII kadencji będę działał na rzecz zacieśnienia współpracy komisji stomatologicznych okręgowych izb lekarskich. Wiele problemów dotyczących lekarzy dentystów wymaga ponadregionalnych uzgodnień i mówienia jednym głosem. Gdy wspólnie będziemy wypracowywać stanowiska i opinie, łatwiej nam będzie przedstawiać nasze sprawy i wypowiadać się w kwestiach dotyczących stomatologów na forum okręgowych rad lekarskich i w Naczelnej Izbie Lekarskiej.