Roman Olszewski

Roman Olszewski, lekarz dentysta

Z samorządem związany od II kadencji. Był delegatem na Krajowy Zjazd Lekarzy, członkiem Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie i członkiem Prezydium ORL. Pełnił funkcje przewodniczącego Rady Funduszu Samopomocy (kadencje II–VII) i skarbnika ORL (kadencja VII). W VIII kadencji jest członkiem ORL, Komisji ds. Praktyk Lekarskich i Rady Funduszu Samopomocy, a także delegatem na KZL.

W wyborach delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie VIII kadencji znaczna część mandatów lekarzy dentystów pozostała nieobsadzona. To świadczy, że musimy aktywizować koleżanki i kolegów, zachęcić ich do współpracy, zainteresować sprawami samorządu młodych stomatologów. Widzę potrzebę rozmów z lekarzami w terenie. Postaram się, aby spotkania naszej komisji miały miejsce nie tylko w siedzibie izby, ale też w Ciechanowie, Ostrołęce, Radomiu, Siedlcach i stały się okazją do przeprowadzania szkoleń oraz prezentacji spraw izbowych.