Włodzimierz Cerański

Cerański W. - bioSpecjalista chirurg, absolwent warszawskiej Akademii Medycznej. Od stażu podyplomowego związany jest z Centralnym Szpitalem Kolejowym w Warszawie – Międzylesiu. Pracuje na Oddziale Torakochirurgicznym. Od 1989 r. działacz izb lekarskich. Na I Zjeździe Kolejowej Izby Lekarskiej znacznie przyczynił się do rozwiązania tej izby i włączenia jej członków w struktury izb okręgowych. W l. 1989-1993 członek ORL w Warszawie, w l. 1993-2001 skarbnik Okręgowej Rady. W kadencji 2001-2005 wiceprzewodniczący ORL w Warszawie. Dyrektor Biura OIL w Warszawie. Żonaty, dwie córki i troje wnucząt. Zainteresowania: malarstwo sztalugowe.
Izba lekarska OIL w Warszawie
Funkcje Naczelna Izba Lekarska

 • skarbnik Naczelnej Rady Lekarskiej 2001 – 2005
 • delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy IV kadencji 2001 – 2005
 • członek Zespołu ds. Kultury, Sportu i Rekreacji 2001 – 2005
 • członkowie Komisji ds. Kultury, Sportu i Rekreacji 2010 – 2013
 • członek Rady Nadzorczej SKOK
 • okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
 • członek Okręgowej Rady Lekarskiej
 • 2009 – 2013 członek Okręgowej Rady Lekarskiej
 • dyrektor biura OIL w Warszawie
 • wiceprzewodniczący komisji kultury, sportu i turystyki
 • przewodniczący komisji ds. emerytów i rencistów
Tytuł zawodowy lekarz
Specjalizacja chirurgia ogólna
Kontakt w.ceranski@oilwaw.org.pl