Wojciech Popowski

  • dr n. med. Wojciech Popowski, lekarz dentysta

Z samorządem lekarskim związany od dwóch kadencji. Członek Komitetu Organizacyjnego cyklicznej konferencji naukowo-szkoleniowej Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne. W VIII kadencji pełni funkcje członka Komisji ds. Stażu Podyplomowego. Biegły w zakresie spraw prowadzonych przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej OIL w Warszawie.

Interesują mnie sprawy dotyczące współpracy WUM z OIL w Warszawie, a szerzej z samorządem lekarskim, w zakresie lepszego przygotowania zawodowego i ułatwienia startu młodym lekarzom, a także wypracowanie rozwiązań sprzyjających rozwojowi kariery zawodowej, od stażu podyplomowego i otrzymania prawa wykonywania zawodu po ustawiczne kształcenie oraz specjalizacje. W izbie będę dążył do uzyskania faktycznej autonomii Komisji ds. Lekarzy Dentystów, wzmocnienia jej przez przekształcenie w komisję statutową, której przewodniczący nadzorowałby i koordynował pracę kolegów działających w różnych komisjach wspólnych dla lekarzy i lekarzy dentystów. Pozwoliłoby to na lepsze i sprawniejsze rozwiązywanie problemów lekarzy dentystów, uwzględniające specyfikę wykonywanego zawodu.