Zapisujesz się na szkolenie:
I Konferencja Polskiego Towarzystwa Stomatologii Geriatrycznej organizowana we współpracy z Komisją ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie - PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ STOMATOLOGII GERIATRYCZNEJ

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:


Jeśli chcesz otrzymywać informacje o ofercie szkoleniowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie zaznacz poniższe dwie klauzule:Jeśli chcieliby Państwo zapoznać się z ofertą powołanej przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie firmy CERMED Centrum Rozwoju Medycyny (oferty pracy, szkolenia), proszę wyrazić zgodę w klauzulach poniżej: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: