Zapisujesz się na szkolenie:
ROLA LEKARZA DENTYSTY W PROFILAKTYCE I WCZESNYM WYKRYWANIU NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI ORAZ OPIECE STOMATOLOGICZNEJ NAD PACJENTEM ONKOLOGICZNYM PRZED, W TRAKCIE I PO LECZENIU PRZECIWNOWOTWOROWYM. Część II

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:


Jeśli chcesz otrzymywać informacje o ofercie szkoleniowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie zaznacz poniższe dwie klauzule:Jeśli chcieliby Państwo zapoznać się z ofertą powołanej przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie firmy CERMED Centrum Rozwoju Medycyny (oferty pracy, szkolenia), proszę wyrazić zgodę w klauzulach poniżej: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: