organizuje kurs/konferencję
dla lekarzy i lekarzy dentystów członków
OIL w Warszawie
Temat:              XII Edycja Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej nt. Postępowanie profilaktyczno-terapeutyczne w wybranych dziedzinach stomatologii.


Miejsce:           Sala wykładowa im. prof. L. Paszkiewicza ul. Chałubińskiego 5, Warszawa


Termin:            2019-03-16


Godziny:          9.00-15.00


Wykładowca:   kierownik naukowy konferencji prof. dr hab. n. med. Leopold Wagner


Punkty edukacyjne za udział:            6


Opłata za kurs/konferencję: 0.00

                                                                                                                    

 

Opis:

Program II Konferencji pt.:
Postępowanie profilaktyczno-lecznicze w różnych dziedzinach stomatologii.
8.00-9.00 - Rejestracja uczestników
9.00-9.10 – Rozpoczęcie Konferencji – dr hab. n. med. Leopold Wagner, Prezes
Warszawskiego Oddziału PTS.
9.15-10.00 – Pierwotnie pierwotna profilaktyka próchnicy u dzieci, czyli zapobieganie w
czasie ciąży i po rozwiązaniu - lek. dent. Angelika Kobylińska
10.00-10.30 – Badania skriningowe w profilaktyce nowotworów jamy ustnej – lek. stom.
Agnieszka Kwaśniewska
10.30 – 11.00 – Profilaktyka antybiotykowa u pacjentów przed zabiegami stomatologicznymi
– aktualny stan wiedzy – lek. dent. Bartosz Leończak
11.00-11.15 - Przerwa kawowa
11.15-11.45 – Wpływ wybranych procedur endodontycznych na biomechanikę zębiny
korzeniowej - lek. dent. Wioletta Bielas
11.45-12.15 – Resorpcja wewnętrzna - wyzwanie współczesnej endodoncji - lek. dent. Anna
Kwiatkowska
12.15-12.45 – Zastosowanie fibryny bogatopłytkowej w leczeniu zapaleń miazgi - lek. dent.
Agnieszka Jankowska
12.45-13.30 – Lunch
13.30 – 14.00 - Leczenie ortodontyczne jako część zespołowej opieki u pacjenta z zespołem
Pradera-Willego - lek. dent Anna Widmańska-Grzywaczewska, dr n. med.
Ewa Sobieska, prof. dr hab. Małgorzata Zadurska
14.00 – 14.30 – Podejrzenie zespołu Gardnera w praktyce ortodontycznej – opis przypadku –
lek. dent. Dorota Kuśmierczyk, lek. dent. Agnieszka Jurek, lek. dent.
Magdalena Szałwińska
14.30 – 15.00 – Stan uzębienia oraz potrzeby w zakresie leczenia zachowawczego
i ortodontycznego u dzieci i młodzieży ze skoliozą idiopatyczną - lek. dent.
Małgorzata Laskowska, prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk

 

 

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod niżej wskazanym linkiem:

LISTA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA


Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Regulamin