organizuje kurs/konferencję
dla lekarzy i lekarzy dentystów członków
OIL w Warszawie
Temat:              W jakich sytuacjach lekarz i lekarz dentysta ponosi odpowiedzialność?


Miejsce:           siedziba OIL w Warszawie, ul. Puławska 18, sala konferencyjna im. Szenajchy (parter)


Termin:            2020-02-01


Godziny:          9.00-15.00


Wykładowca:   Aleksandra Powierża radca prawny i Karolina Podsiadły-Gęsikowska adwokat


Punkty edukacyjne za udział:            5


Opłata za kurs/konferencję: 0.00

                                                                                                                    

 

Opis:

Szacuje się, że rocznie w Polsce dochodzi do 20-30 tysięcy tzw. błędów medycznych. Każdego roku zwiększa się jednak ilość pozwów w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu zdarzeń medycznych. Tendencja wzrostowa dotyczy również spraw karnych i dyscyplinarnych oraz skarg i wniosków składanych do Rzecznika Praw Pacjenta oraz Wojewódzkich Komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Wraz z rosnącą liczbą spraw składanych pozwów, rośnie również wysokość przyznawanych świadczeń. Ponieważ błędów w sztuce lekarskiej nigdy nie uda się wyeliminować całkowicie, warto wiedzieć kiedy lekarz będzie ponosił odpowiedzialność oraz jak poradzić sobie w sytuacji, kiedy zostanie pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej, karnej lub dyscyplinarnej.

 

 

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod niżej wskazanym linkiem:

LISTA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA


Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Regulamin