organizuje kurs/konferencję
dla lekarzy i lekarzy dentystów członków
OIL w Warszawie
Temat:              Konferencja naukowa PTS - 17.04.2021


Miejsce:           on-line platforma ClickMeeting


Termin:            2021-04-17


Godziny:          10.00-15.00


Wykładowca:   prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek


Punkty edukacyjne za udział:            5


Opłata za kurs/konferencję: 0.00

                                                                                                                    

 

Opis:

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Komisja ds. Lekarzy Dentystów ORL w Warszawie zapraszają na spotkania stomatologiczne, które pozwolą lekarzom w szerszy, holistyczny sposób spojrzeć na pacjenta.

Konferencja naukowa PTS

Zakład Stomatologii Zachowawczej WUM
Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej WUM
Zakład Stomatologii Zintegrowanej WUM

Obradom przewodniczy: prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek


Program konferencji:

1. „Aktualne przepisy prawne dotyczące radiologii stomatologicznej i szczękowo twarzowej” prof. Kazimierz Szopiński -Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej WUM.

2. „Metody kontroli bólu i strachu w aspekcie praktyki stomatologicznej” dr n. med. Agnieszka Bogusławska Kapała-Zakład Stomatologii Zintegrowanej WUM, lek dent. Iwona Raczycka- Zakład Stomatologii Zachowawczej WUM.

3. "Charakteryzacje okolicy brzegu siecznego w odbudowach kompozytowych zębów przednich" lek. dent. Juliusz Kosewski, Zakład Stomatologii Zachowawczej WUM.

 

 

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod niżej wskazanym linkiem:

LISTA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA


Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Regulamin