organizuje kurs/konferencję
dla lekarzy i lekarzy dentystów członków
OIL w Warszawie
Temat:              I Konferencja Polskiego Towarzystwa Stomatologii Geriatrycznej organizowana we współpracy z Komisją ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie - PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ STOMATOLOGII GERIATRYCZNEJ


Miejsce:           on-line platforma Clickmeeting


Termin:            2021-09-25


Godziny:          9.00-16.00


Wykładowca:   dr hab. Barbara Kochańska prof. GUMed - Kierownik Naukowy


Punkty edukacyjne za udział:            6


Opłata za kurs/konferencję: 0.00

                                                                                                                    

 

Opis:

I Konferencja Polskiego Towarzystwa Stomatologii Geriatrycznej organizowana we współpracy z Komisją ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Komitet Naukowy:
• dr hab. Barbara Kochańska prof. GUMed
• prof. dr hab. Agnieszka Mielczarek
• prof. dr hab. Renata Chałas
• prof. dr hab. Teresa Bachanek
• prof. dr hab. Maria Chomyszyn-Gajewska
• prof. dr hab. Mariusz Lipski

Komitet Organizacyjny:
• dr hab. Barbara Kochańska prof. GUMed
• prof. dr hab. Agnieszka Mielczarek
• prof. dr hab. Renata Chałas
• prof. dr hab. Teresa Bachanek
• dr hab. Agata Niewczas
• mgr Beata Łasińska
• dr n. med. Dariusz Paluszek
• lek. dent. Jolanta Wielgoś

PROGRAM KONFERENCJI

9.00- 9.10 Otwarcie konferencji - Prezes PTSG Barbara Kochańska, Przewodniczący Komisji ds. Lekarzy Dentystów ORL w Warszawie dr Dariusz Paluszek

9.10-9.20 „Polskie Towarzystwo Stomatologii Geriatrycznej – cele i zadania” - Prezes PTSG, prof. uczelni dr hab. Barbara Kochańska (GUMed)

Sesja I

9.20-9.50 „Wyzwania gerostomatologii w Polsce w świetle aktualnych danych epidemiologicznych” - Wiceprezes PTSG, prof. dr hab. Agnieszka Mielczarek (WUM)

9.50-10.20 „Przegląd standardów stomatologicznej opieki senioralnej” - Dr hab. n. med. Magdalena Nowosielska (UMB)

10.20-10.50 „Pacjent w starszym i podeszłym wieku w gabinecie stomatologicznym – najczęściej występujące zagrożenia zdrowotne” - Prof. uczelni dr hab. Barbara Kochańska, dr n. med. Justyna Barwińska-Płużyńska (GUMed)

10.50-11.05 Przerwa

Sesja II

11.05-11.35 “Jak leczyć pacjentów geriatrycznych z natychmiastowym obciążeniem w przypadkach pojedynczych i złożonych implantów” - Prof. Michele Antonio Lopez MD, MS (Catholic University of the Sacred Heart of Rome and the Campus Biomedico University Hospital of Rome)

11.35-12.05 “Regeneracja wyrostka zębodołowego: minimalnie inwazyjne podejście bezpłatowe u pacjentów geriatrycznych z grup ryzyzka” - Adj. Prof. Pier Carmine Passarelli DDS, MS (Catholic University of the Sacred Heart of Rome and the Campus Biomedico University Hospital of Rome)

12.05-12.35 „Wybrane problemy leczenia endodontycznego pacjenta geriatrycznego” - Prof. dr hab. Mariusz Lipski (PUM)

12.35-13.05 “Jak odszukać kanały zobliterowane u pacjentów geriatrycznych” - Prof. Nicola Grande (Catholic University of the Sacred Heart of Rome, Cattedra di Endodonzia)

13.05-13.30 Przerwa

Sesja III

13.30-14.00 „Terapia antyresorpcyjna stosowana u pacjentów w starszym i podeszłym wieku a leczenie stomatologiczne” - lek. dent. Hanna Sobczak (GUMed)

14.00- 14.30 „Przygotowanie stomatologiczne pacjenta w podeszłym wieku do chemioterapii przeciwnowotworowej” - dr n. med. Agnieszka Bogusławska-Kapała (WUM)

14.30-15.00 “Podejście periodontologiczne do pacjentów po 60. roku życia” - Prof. Andrea Pilloni MD, DDS ,MS (University of Roma “Sapienza”, Chairman Section of Periodontology)

15.00-15.30 “Uśmiech dziąsłowy: od diagnozy do ortodontycznego i interdyscyplinarnego planu leczenia” - Prof. Paolo Manzo DDS, MS, PhD (Universitá di Ferrara, Reparto di ortodonzia, Via Borsari 46, 44-121 Ferrara, Italia)

15.30 -16.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji


 

 

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod niżej wskazanym linkiem:

LISTA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA


Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Regulamin