organizuje kurs/konferencję
dla lekarzy i lekarzy dentystów członków
OIL w Warszawie
Temat:              ROLA LEKARZA DENTYSTY W PROFILAKTYCE I WCZESNYM WYKRYWANIU NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI ORAZ OPIECE STOMATOLOGICZNEJ NAD PACJENTEM ONKOLOGICZNYM PRZED, W TRAKCIE I PO LECZENIU PRZECIWNOWOTWOROWYM. Część II


Miejsce:           on-line platforma Clickmeeting


Termin:            2021-10-16


Godziny:          10.00-16.00


Wykładowca:   Kierownik naukowy - prof. dr hab. med. Andrzej Kawecki


Punkty edukacyjne za udział:            6


Opłata za kurs/konferencję: 0.00

                                                                                                                    

 

Opis:

„Jeżeli chcesz otrzymać certyfikat uczestnictwa oraz materiały konferencyjne

w WERSJI PAPIEROWEJ,

prześlij swój adres korespondencyjny na adres: j.wielgos@oilwaw.org.plKurs organizowany przez Komisję ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
we współpracy z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
oraz Warszawską Szkołą Epidemiologii i Prewencji Nowotworów.


PROGRAM KURSU:

10:00 - 11:00 Leczenie zachowawcze i endodontyczne pacjentów przed, w trakcie i po leczeniu onkologicznym – dr n. med. Anna Cybulska, Warszawski Uniwersytet Medyczny

11:00 - 12:00 Leczenie chirurgiczne pacjentów przed, w trakcie i po leczeniu onkologicznym – lek. med. Anna Mydlak, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy

Przerwa

12:15 - 13:15 Protetyka u pacjentów przed, w trakcie in po leczeniu onkologicznym – dr n. med. Anna Cybulska, Warszawski Uniwersytet Medyczny

13:15 - 14:00 Higiena jamy ustnej u pacjenta onkologicznego - ochrona i zapobieganie – lek. stom. Aleksandra Szczepkowska-Kroc

Przerwa

14:15 - 15:00 Postepowanie zgodnie z wytycznymi -NCI Implementation Science Group

15:00 - 16:00 Dyskusja moderowana

 

 

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod niżej wskazanym linkiem:

LISTA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA


Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Regulamin