organizuje kurs/konferencję
dla lekarzy i lekarzy dentystów członków
OIL w Warszawie
Temat:              VI Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne - dla lekarzy z całej Polski - pakiet P3 - 780 zł


Miejsce:           Serock, hotel Narvil


Termin:            2022-06-10 - 2022-06-12


Godziny:          9.00-18.00


Wykładowca:   Zgodnie z programem konferencji


Punkty edukacyjne za udział:            25


Opłata za kurs/konferencję: 780.00

                                                                                                                    

 

Opis:

Pakiet obejmuje:

► udział w wykładach (całodzienne wykłady na trzech salach)
► przerwy kawowe podczas wszystkich dni wykładów serwowane przez cały dzień
► lunch – specjalności szefa kuchni hotelu Narvil - 10 i 11.06.2022 w formie bufetów

Cena nie obejmuje atrakcji znajdujących się w ofercie hotelu (basen itp.)

Po dokonaniu zapisu należy w terminie 3 dni dokonać płatności.

W przypadku braku płatności w ciągu 3 dni system automatycznie usuwa oczekujących z listy.

O zapisaniu się na listę decyduje kolejność wpłaty.

Listy zostaną zamknięte po wyczerpaniu się puli miejsc.

Program konferencji

PIĄTEK, 10.06.2022

SALA A

9.00–9.45 Sesja wprowadzająca: Aktualne trendy stomatologii odtwórczej – dr n. med. Marcin Aluchna, Warszawski Uniwersytet Medyczny

10.00–10.15 OTWARCIE prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk, kierownik naukowy konferencji, konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej; dr n.med. Dariusz Paluszek, wiceprezes ORL w Warszawie ds. lekarzy dentystów

SESJA STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ WUM

10.15–11.00 Co nowego w urazach zębów? Zmiany w zaleceniach – prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk; dr n. med. Piotr Sobiech, WUM

11.00–11.15 PRZERWA KAWOWA

11.15–12.00 Pacjent w spektrum autyzmu w gabinecie stomatologicznym – lek. dent. Andrzej Kołodziejczyk, WUM

12.00–12.15 PRZERWA KAWOWA

12.15–13.00 Leczenie pulpopatii u dzieci z zastosowaniem preparatów MTA i Biodentine – dr n. med. Anna Pantelewicz, WUM

14.00–15.00 PRZERWA OBIADOWA

15.15–16.00 Interceptywne leczenie ortodontyczne – prof. dr hab. n. med. Beata Kawala, konsultant krajowy w dziedzinie ortodoncji

16.00–16.15 PRZERWA KAWOWA

16.15–17.00 Autotransplantacje zawiązków zębów w leczeniu pourazowego braku zębów szczęki u dzieci – dr hab. n. med. Paweł Plakwicz, WUM

17.00–17.15 PRZERWA KAWOWA

17.15–18.00 Czy autotransplantacje zębów są potrzebne we współczesnej stomatologii? – dr hab. n. med. Ewa Czochrowska, WUM

____________________________________________________________________________

SALA B

SESJA PERIODONTOLOGICZNA

10.15–11.00 Szkodliwe i potencjalnie szkodliwe zmiany w jamie ustnej. Dlaczego jesteśmy lekarzami? – dr hab. n. med. Jan Kowalski, WUM

11.00–11.15 PRZERWA KAWOWA

11.15–12.00 Zmiany w jamie ustnej w wyniku infekcji COVID-19. Co wiemy po 30 miesiącach – dr n. med. Maciej Nowak, mazowiecki konsultant wojewódzki w dziedzinie periodontologii

12.00–12.15 PRZERWA KAWOWA

12.15–13.00 Fałszywy alarm. Bezpieczne zmiany w jamie ustnej – dr hab. n. med. Małgorzata Nędzi-Góra, WUM

14.00–15.00 PRZERWA OBIADOWA

15.15–16.00 Kliniczne efekty współpracy chirurga i protetyka na różnych etapach leczenia implantologicznego – dr n. med. Piotr Stendera, WUM

16.00–16.15 PRZERWA KAWOWA

16.15–17.15 Czy magnez i cynk to rzeczywiście najcenniejsze biopierwiastki? Ich znaczenie w medycynie i stomatologii – prof. dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk, Uniwersytet Jagielloński

17.15–17.30 PRZERWA KAWOWA

17.30–18.15 Odpowiedzialność zawodowa lekarza dentysty w zabiegach z zakresu protetyki stomatologicznej – spojrzenie lekarza biegłego – dr n. med. Przemysław Szczyrek, WUM

_______________________________________________________________________________

SALA C

10.15–11.00 Wykorzystanie marihuany medycznej w stomatologii – lek. dent. Michał Fidecki, WUM

11.00–12.00 Spektrum uzależnień od substancji psychoaktywnych w praktyce stomatologicznej – anestezjolog dr Adam M. Pietrzak

12.00–12.15 PRZERWA KAWOWA

12.15–13.00 Zespołowe leczenie dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych – lek. dent. Marta Siewert - Gutowska, mgr Justyna Walczewska

13.15-14.00 Tryb i zasady postępowania w sprawie ustalenia choroby zawodowej u lekarza dentysty oraz prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby zawodowej – Piotr A. Winciunas, pełnomocnik prezesa ORL w Warszawie ds. operacyjnych

14.00–15.00 PRZERWA OBIADOWA

15.15–16.00 Dłuższe i krótsze...czyli porozmawiajmy o strategii - dr n. med. Katarzyna Brus - Sawczuk, WUM

16.00–16.15 PRZERWA KAWOWA

16.15–17.00 EMKA Mobile – zrównoważone rozwiązania dla lepszej przyszłości – Małgorzata Rdest, Wiceprezes Zarządu w firmie EMKA S.A.

17.00–18.00 Przygotowanie do stanów nagłych w gabinecie stomatologicznym – dr Adam M. Pietrzak


SOBOTA, 11.06.2022

SALA A

SESJA IMPLANTOLOGICZNA WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

10.00–10.45 U-koronowanie pojedynczego implantu, aktualne metody i materiały – lek. dent. Remigiusz Budziłło, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

10.45–11.00 PRZERWA KAWOWA

11.00–11.45 Zarządzanie komplikacjami w leczeniu implantoprotetycznym – lek. dent. Mariusz Cięciara, Wojskowa Izba Lekarska

11.45–12.00 PRZERWA KAWOWA

12.00–13.00 Korona na zębie i korona na implancie – banał, czy wyzwanie? – lek. dent. Remigiusz Budziłło

14.00–15.00 PRZERWA OBIADOWA

SESJA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ UCS WUM

15.15–16.00 Aktualne trendy w implantoprotetyce, cyfrowe ustalanie zwarcia w leczeniu implantoprotetycznym – prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz, mazowiecki konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii stomatologicznej; dr Rafał Wojda, WUM

16.00–16.15 PRZERWA KAWOWA

16.15–17.00 Możliwości augmentacyjne, materiały i metody – kiedy warto planować implantację, a kiedy odstąpić – dr hab. n. med. Kornel Krasny, WUM

17.00–17.45 Ogólnoustrojowe i miejscowe konsekwencje chorób przyzębia, algorytmy postępowania terapeutycznego – dr hab. n. med. Maciej Czerniuk, WUM

17.45–18.30 Torbiele zębopochodne – współczesne aspekty postępowania chirurgicznego, wykorzystanie materiałów kościozastępczych – dr n. med. Wojciech Popowski, WUM

____________________________________________________________________________

SALA B

10.00–10.45 Uwarunkowania postępowania diagnostyczno-leczniczego u pacjenta geriatrycznego z problemami stomatologicznymi – dr n. med. Elżbieta Kozak-Szkopek, WUM

10.45–11.00 PRZERWA KAWOWA

11.00–11.25 Urazy twarzoczaszki u osób w wieku senioralnym – prof. dr hab. n. med. Mariusz Szuta, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii szczękowo – twarzowej

11.45–12.00 PRZERWA KAWOWA

12.00–13.00 Aparaty typu aligner – co powinniśmy o nich wiedzieć – dr hab. n. med. Konrad Małkiewicz Uniwersytet Medyczny w Łodzi

13.00 - 13.45 Program ProDentis - prowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w gabinecie stomatologicznym: e-Recepty, e-Skierowania, e-ZLA, zdarzenia medyczne i zarządzanie placówką medyczną - Krystyna Wojnar, Infotel Software Sp. z o.o.

14.00–15.00 PRZERWA OBIADOWA

SESJA STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ WUM

15.15–16.00 Chemomechaniczne opracowanie ubytków – reaktywacja – dr n. med. Marcin Aluchna, WUM

16.00–16.15 PRZERWA KAWOWA

16.15–17.00 Bioceramiczne uszczelniacze kanałowe – ewolucja czy rewolucja? – lek. dent. Przemysław Zwierz, WUM

17.00–17.15 PRZERWA KAWOWA

17.15–18.00 Mikrochirurgia endodontyczna – lek. dent. Konrad Michałowski, WUM

________________________________________________________________________

SALA C

10.00–10.45 Roszczenia pacjentów wobec lekarzy stomatologów – historie prawdziwe… – Rafał Nowak Rafał, prawnik, dyrektor pionu klienta korporacyjnego PZU S.A

10.45–11.00 PRZERWA KAWOWA

11.00–11.45 Zarządzanie sytuacją kryzysową w gabinecie stomatologicznym – psycholog mgr Kinga J. Karczewska

11.45–12.00 PRZERWA KAWOWA

12.00–13.00 Sedacja Midazolamem w stomatologii pediatrycznej, doświadczenia własne – dr Adam M. Pietrzak

14.00–15.00 PRZERWA OBIADOWA

SESJA ZAKŁADU ORTODONCJI WUM

15.00–16.00 Leczenie pacjentów dorosłych aparatami językowymi – dr n. med. Anna Wasiewicz, WUM

16.00–16.15 PRZERWA KAWOWA

16.15–17.00 Zespołowe leczenie pacjentów z wadami szkieletowymi – lek. dent. Monika Walerzak, WUM

17.00–17.15 PRZERWA KAWOWA

17.15–18.00 Leczenie ortodontyczne nakładkami typu Invisalign – etap postępowania interdyscyplinarnego – lek. dent. Anna Widmańska-Grzywaczewska

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIAN W PROGRAMIE


 

 

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod niżej wskazanym linkiem:

LISTA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA


Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Regulamin