organizuje kurs/konferencję
dla lekarzy i lekarzy dentystów członków
OIL w Warszawie
Temat:              Konferencja Zachód - Wschód 2023


Miejsce:           Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Księcia Trojdena 2a


Termin:            2023-05-19


Godziny:          8.20 - 17.30


Wykładowca:   zgodnie z programem


Punkty edukacyjne za udział:            9


Opłata za kurs/konferencję: 0.00

                                                                                                                    

 

Opis:

Program konferencji
8.30-9.20 Rejestracja

9.20 otwarcie Konferencji
prof. Dorota Olczak Kowalczyk, Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

I sesja wykładowa
Przewodniczą: dr hab. Ewa Czochrowska, prof. Dariusz Białoszewski, prof. Michał Ciużyński
9.30-10.15
prof. Jenny Gallagher, King’s College London
Future oral health workforce: supplying health across the life-course

10.15-10.45
prof. Agnieszka Mielczarek, Zakład Stomatologii Zachowawczej WLS WUM
Czy zęby leczone kanałowo są zagrożeniem dla zdrowia ogólnego? Fakty i mity….

10.45- 11.15
prof. Jolanta Kostrzewa Janicka, Katedra Protetyki Stomatologicznej WLS WUM
Interdyscyplinarne leczenie schorzeń skroniowo-żuchwowych

11.15-11.45
prof. Nataliia Bidenko, Department of Pediatric and Preventive Dentistry, Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine
War and dentistry: new challenges - new solutions

11.45- 12.05
Janusz Szulik, Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska
Rola ubezpieczyciela dla lekarza dentysty

12.05-13.00
Lunch

II sesja wykładowa
Przewodniczą: dr hab. Joanna Peradzyńska, prof. Witold Rongies, prof. Andrzej Wojtowicz
13.00-13.30
prof. Izabela Domitrz, Klinika Neurologii WLS WUM
Ból twarzy – problem interdyscyplinarny leczony przez neurologa – na podstawie przypadku

13.30-14.00
dr Maciej Janiszewski, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej WLS WUM
Pacjent z przewlekłymi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego w gabinecie stomatologicznym – na co trzeba koniecznie zwrócić uwagę?

14.00-14.30
dr Piotr Regulski, Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej
Praktyczne zastosowanie metod analizy wizualnej w stomatologii i medycynie

14.30- 15.00
Przerwa

Sesja referatowa
Przewodniczą: prof. Kazimierz Szopiński, dr hab. Jan Kowalski, dr hab. Izabela Strużycka
15.00-15.15
1. Ocena wartości mierzalnych i niemierzalnych parametrów ruchów żuchwy w aspekcie budowy morfologicznej części twarzowej czaszki. Lek. dent. Anahit- Lewandowska, prof. Jolanta Kostrzewa-Janicka, Katedra Protetyki Stomatologicznej, WLS WUM

15.15-15.30
2. Analiza kompozytu stomatologicznego wzmocnionego wybranymi hybrydami włókien sztucznych. lek. dent. Bartosz Bienias, prof. Jolanta Kostrzewa-Janicka, Katedra Protetyki Stomatologicznej, WLS WUM

15.30-15.45
3. Zespołowe leczenie i rehabilitacja patologicznego zużycia zębów. Lek. dent. Konrad Michałowski/dr n. med. Ewa Rusyn, Zakład Stomatologii Zachowawczej WLS WUM

15.45-16.00
4. Występowanie zaburzeń skroniowo-żuchwowych u młodych dorosłych. Dr n o zdr. Anna Obszyńska-Litwiniec, dr n. o zdr. Anna Hadamus, dr n o zdr. Anna Daniluk, Jakub Janiszewski, dr hab. n. o zdr. Dariusz Białoszewski, Zakład Rehabilitacji WLS WUM, Studenckie Koło Naukowe Zakładu Rehabilitacji WLS WUM

16.00-16.15
5. Ocena tkanek miękkich profilu twarzy w zależności od morfologii twarzowej części czaszki. Lek. dent. Michał Kiełczykowski, dr hab. Ewa Czochrowska, dr n med. Konrad Perkowski, prof. Małgorzata Zadurska, Zakład Ortodoncji, WLS WUM

16.15-16.30
6. Ocena przebiegu kanału żuchwy w stosunku do korzeni zatrzymanych całkowicie lub całkowicie ósemek na CBCT. Dr n.med. Anna Pogorzelska, Mike Lee, prof. dr hab. med. Kazimierz Szopiński, dr med., inż. Piotr Regulski, Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, WLS WUM

16.30-16.45
7. Częstość występowania taurodontyzmu u osobników historycznych oraz w populacji współczesnej z Radomia i okolic na podstawie biometrycznej analizy badań radiologicznych. lek. Dent. Janusz Pach, dr hab. Izabela Strużycka, prof. Jacek Tomczyk, dr n. med. Piotr Regulski, Zakład Stomatologii Zintegrowanej WLS WUM, Instytut Nauk Biologicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, WLS WUM

16.45-17.00
8. Epidemiologia nabytych wad zgryzu u dzieci, u których rodzice brali udział w szkoleniach profilaktycznych. dr n.med. Aleksandra Skalbani, dr hab. n. med. Joanna Peradzyńska, Zakład Epidemiologii i Biostatystyki WLS WUM

17.00-17.15
9. Bioopatrunek na bazie keratyny z dodatkiem maślanu sodu przyspiesza gojenie ran u szczurów z farmakologicznie indukowaną cukrzycą. Dr n med. Marek Konop, Łukasz Mazurek, Mateusz Rybka, Mateusz Szudzik, Zakład Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej, WLS WUM

17.15-17.30
10. Reakcje stowarzyszone kończyny górnej jako istotny element oceny neurologicznej i funkcjonalnej w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu. mgr Krzysztof Głowacki, dr n med. Jakub Stolarski, mgr Agata Zdrowowicz, mgr Karolina Krzysztoń, prof. Izabela Domitrz, Klinika Neurologii, WLS WUM

17.30-17.45
11. Czy istnieje „okno możliwości” w fizjoterapii pacjentów z SM. Dr n.med. Daniel Malczewski, prof. Izabela Domitrz, Klinika Neurologii, WLS WUM

Sesja plakatowa
15.00-17.30
Przewodniczą: Dr hab. Maciej Czerniuk, dr Mariusz Furmanek, dr Piotr Regulski
1. Badanie retrospektywne oceniające obecność i stopień rozwoju zawiązków trzecich zębów trzonowych w oparciu o zdjęcia pantomograficzne u dzieci w wieku 3-18 lat. Dr n. med. Anna Pogorzelska, Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, WLS WUM
2. Pionizacja zębów trzonowych za pomocą pętli running loop jako pomocne narzędzie ortodontyczne - opis przypadku. Lek. dent. Katarzyna Regulska, prof. Małgorzata Zadurska, Zakład Ortodoncji, WLS WUM
3. Porównanie częstotliwości występowania próchnicy wczesnego dzieciństwa u obywateli polskich i ukraińskich. lek. dent. Natalia Grygorowicz , lek. dent. Barbara Kapuścińska , lek.dent. Anna Piejko, prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk , Zakład Stomatologii Dziecięcej WLS WUM
4. Postępowanie kliniczne w amelogenesis imperfecta w wieku rozwojowym na podstawie przypadków klinicznych. lek. dent. Barbara Kapuścińska, lek. dent. Renata Węgrzyn, dr hab. Anna Turska-Szybka, prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, Zakład Stomatologii Zachowawczej , WLS WUM
5. Metody leczenia ortodontycznego za pomocą aparatów estetycznych. dr n. med. Anna Wasiewicz, lek. dent. Anna Widmańska-Grzywaczewska, Zakład Ortodoncji, WLS WUM
6. Prevalence of Pulp stones in children. Dr n. med. Anna Pogorzelska, Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, WLS WUM

 

 

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod niżej wskazanym linkiem:

LISTA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA


Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Regulamin