organizuje kurs/konferencję
dla lekarzy i lekarzy dentystów członków
OIL w Warszawie
Temat:              Trening balintowski (Grupa Balinta) - spotkanie stacjonarne


Miejsce:           siedziba OIL w Warszawie, sala im. W. Szenajcha (parter)


Termin:            2023-12-15


Godziny:          18.00-20.00


Wykładowca:   prowadzący: certyfikowani liderzy grup Balinta dr hab. n. med. Joanna Pazik, lekarz i mgr Anna Rudecka, psychoterapeuta


Punkty edukacyjne za udział:            0


Opłata za kurs/konferencję: 0.00

                                                                                                                    

 

Opis:

Metoda jest jasno określona i daje konkretne rezultaty podnoszące skuteczność i zadowolenie z pracy. Proces leczenia to relacja lekarza z pacjentem. Lekarz ma wiedzę i umiejętności, ale też określone cechy charakteru, sposób reagowania, a poziom jego stresu zależy zarówno od warunków pracy, jak i czynników poza pracą. Pacjent boi się, cierpi i też ma określone cechy charakteru i sposób reagowania oraz pozamedyczne problemy. Lekarz może być zmęczony i sfrustrowany, pacjent może być „trudny”. Te dwie osoby (a razem z nimi wszystkie ich stresy i problemy) spotykają się i nawiązują relację. Od jakości tej relacji zależy samopoczucie zarówno pacjenta, jak i lekarza. Jeśli wszystko przebiega gładko, lekarz odczuwa satysfakcję z pracy, a pacjent otrzymuje optymalną pomoc. Jeśli nie, cierpią obie strony.

Grupa Balinta zajmuje się właśnie sferą kontaktów między lekarzem a pacjentem, pomaga zrozumieć i wyeliminować zakłócenia i trudności, zmniejsza negatywny wpływ codziennego stresu i frustracji, dobrze wpływa na zdrowie obu stron relacji."


Korzyści z uczestniczenia w treningach balintowskich:
• profilaktyka i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,
• poprawa jakości komunikacji pomiędzy lekarzem a pacjentem, rodziną pacjenta i współpracownikami,
• minimalizacja napięcia i prawdopodobieństwa wystąpienia zachowań agresywnych, co przekłada się na zmniejszenie ryzyka konsekwencji prawnych dla lekarza,
• poprawa relacji lekarz-pacjent, a co za tym idzie, wzrost zaufania pacjenta i lepsze compliance,
• poprawa samopoczucia, zmniejszenie dyskomfortu związanego z przeciążeniem pracą w kontakcie z emocjami pacjenta,
• poszerzenie samoświadomości.

Osoby, które chcą być informowane o kolejnych terminach treningów balintowskich prosimy o przesłanie na adres: g.marcisz@oilwaw.org.pl informacji o treści: „Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji o kolejnych treningach Grupy Balinta”.

 

 

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod niżej wskazanym linkiem:

LISTA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA


Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Regulamin