organizuje kurs/konferencję
dla lekarzy i lekarzy dentystów członków
OIL w Warszawie
Temat:              Immediate Life Support (ILS)- NATYCHMIASTOWA POMOC W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA


Miejsce:           siedziba OIL w Warszawie


Termin:            2023-12-04


Godziny:          9.00-17.00


Wykładowca:   grupa certyfikowanych instruktorów


Punkty edukacyjne za udział:            8


Opłata za kurs/konferencję: 560.00

                                                                                                                    

 

Opis:

Immediate Life Support (ILS)- NATYCHMIASTOWA POMOC W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA !Cele kursu :
Ustandaryzowanie istniejących procedur wewnątrzszpitalnego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia. · Szkolenie personelu medycznego zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych, przyrządowego udrażniania dróg oddechowych oraz bezpiecznego przeprowadzenia defibrylacji /zarówno manualnej jak i przy wykorzystaniu AED/ · Szkolenie personelu medycznego w celu umożliwienia prawidłowego postępowania z pacjentem w stanie zatrzymania krążenia, aż do momentu przybycia zespołu resuscytacyjnego · Szkolenie członków zespołu resuscytacyjnego

Adresaci kursu:
Kurs jest kierowany do personelu medycznego/pielęgniarki/stomatolodzy, ratownicy medyczni oraz gabinetów stomatologicznych, lekarskich, którego zakres umiejętności obejmuje zaawansowane zabiegi ratujące życie jednak nie wymaga tak intensywnych i zaawansowanych szkoleń jak np. kurs ALS.

Program/Przygotowanie przed kursem:
Każdy uczestnik otrzymuje podręcznik do kursu /co najmniej dwa tygodnie przed kursem/ z zaleceniem zapoznania się z jego treścią. · Kurs prowadzony jest w formie jednodniowej. Zajęcia prowadzą instruktorzy ERC-ALS oraz kandydaci na instruktora ERC-ALS. Umiejętności praktyczne przekazywane są podczas ćwiczeń przy wykorzystaniu techniki „czterech kroków”. Są one prowadzone w grupach do sześciu osób, gdzie na grupę przypada jeden do dwóch instruktorów. Kurs obejmuje wykłady, stacje ćwiczeniowe oraz scenariusze symulowane na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji).

Scenariusze dostosowane do konkretnej medycznej grupy zawodowej.

Ocena:
Odbywa się ona na podstawie formularzy wypełnionych podczas oceny ciągłej na kursie. Pozytywna ocena z kursu wiąże się z otrzymaniem certyfikatu ILS Europejskiej Rady Resuscytacji. Okres ważności - zgodnie z certyfikatem.

 

 

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod niżej wskazanym linkiem:

LISTA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA


Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Regulamin