organizuje kurs/konferencję
dla lekarzy i lekarzy dentystów członków
OIL w Warszawie
Temat:              LEKARZ A PRAWO: Świadoma zgoda pacjenta


Miejsce:           szkolenie on-line


Termin:            2023-10-19


Godziny:          19.00-20.00


Wykładowca:   Karolina Molas adwokat


Punkty edukacyjne za udział:            1


Opłata za kurs/konferencję: 0.00

                                                                                                                    

 

Opis:

LEKARZ A PRAWO: Świadoma zgoda pacjenta

Zapraszamy na kompleksowe szkolenie dotyczące świadomej zgody pacjenta w praktyce medycznej. Omówimy istotę oświadczenia woli, skuteczne metody uzyskiwania zgody oraz specyfikę zgody zastępczej i rolę sądu opiekuńczego. Zastanowimy się nad procedurami w sytuacjach trudnych, takich jak brak zgody u dziecka w sytuacji nieobecności rodzica w szpitalu czy odmowa pacjenta dotycząca np. zabiegu transfuzji krwi. Poruszymy także kwestie udzielania informacji rodzinie pacjenta, w tym w sytuacjach trudnych, jak konflikt rodzicielski. Na koniec przeanalizujemy możliwość udzielania blankietowej zgody na świadczenia medyczne przez sądy rodzinne oraz przedstawicieli ustawowych. Dołącz do nas i zyskaj pewność w podejmowaniu decyzji w kluczowych momentach Twojej praktyki lekarskiej.

wykładowca - Karolina Molas
Adwokat,
Absolwentka Wydziału Prawa Prywatnej Wyższej Szkoły w Warszawie. Dodatkowo ukończyła studia na kierunku Administracji o specjalizacji Dyplomacja.
Specjalizuje się w poradnictwie prawnym, w tym także w sprawach z zakresu dyskryminacji, uzależnień oraz problemu bezdomności. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w renomowanej warszawskiej kancelarii, oraz w sektorze pozarządowym, gdzie odpowiedzialna jest głownie za sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego oraz prawa pracy, ale także za pisanie i koordynację projektów związanych m.in. z pomocą postpenitencjarną. Jej domena to pomoc osobom wykluczonym społecznie, wszystkim tym którzy napotykają na trudności w dostępie do systemu wsparcia. Na co dzień pracuje w kancelarii adwokackiej i udziela porad w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

 

 

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod niżej wskazanym linkiem:

LISTA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA


Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Regulamin