Organizuje kurs dla lekarzy i lekarzy dentystów
członków OIL w Warszawie , OIL w Szczecinie, OIL w Bydgoszczy
Temat:              LEKARZ A PRAWO: Lekarz w postępowaniu karnym


Miejsce:           on-line


Termin:            2023-10-26


Godziny:          19.00-20.00


Wykładowca:   Marta Tomkiewicz


Punkty edukacyjne za udział:            1


Opłata za kurs/konferencję: 0.00

                                                                                                                    

 

Opis:

LEKARZ A PRAWO: Lekarz w postępowaniu karnym

Zapraszamy na webinar dedykowany lekarzom, którzy mogą znaleźć się w centrum postępowania karnego. Omówimy kluczowe etapy przedsądowe, w tym proces przesłuchania z prokuratorem, oraz przejdziemy przez etap sądowy, przybliżając jego specyfikę i wyzwania. Szczególną uwagę poświęcimy korespondencji z organami ścigania oraz od nich - dowiesz się, na co zwrócić uwagę, jakich pułapek unikać i jak skutecznie komunikować się w tej materii. Dołącz do nas, aby być przygotowanym na ewentualne zaangażowanie w postępowanie karne i działać z pełną świadomością swoich praw i obowiązków.

Szczegółowe zagadnienia dotyczące powyższego tematu, które powinny zostać poruszone na spotkaniu można przekazać podczas zapisu na szkolenie za pomocą dedykowanej części formularza rejestracyjnego.

Wykładowca - adw. Marta Tomkiewicz-Januszewska
szkoleniowiec, adwokatka, społeczniczka. Działalnością edukacyjną w zakresie prowadzenia szkoleń z prawa karnego i procedury karnej zajmuje się od 2012 r., przy czym od 2017 roku jest stałym wykładowcą z tej tematyki w Izbie Adwokackiej w Warszawie (zajęcia dla aplikantów adwokackich I roku oraz repertoria z zakresu apelacji karnej oraz etyki). Jest sędzią dyscyplinarnym w Izbie Adwokackiej w Warszawie, a także członkiem Panelu Dyscyplinarnego I stopnia przy Polskiej Agencji Antydopingowej. Od 2018 roku jest mediatorką. Autorka publikacji poświęconych zagadnieniom karnym i z zakresu etyki zawodowej.

 

 

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod niżej wskazanym linkiem:

LISTA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA


Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Regulamin