Organizuje kurs dla lekarzy i lekarzy dentystów
członków OIL w Warszawie , OIL w Szczecinie, OIL w Bydgoszczy
Temat:              LEKARZ A PRAWO: Lekarz w postępowaniu cywilnym


Miejsce:           on-line


Termin:            2023-11-16


Godziny:          19.00-20.00


Wykładowca:   mec. Marta Tomkiewicz


Punkty edukacyjne za udział:            1


Opłata za kurs/konferencję: 0.00

                                                                                                                    

 

Opis:

LEKARZ A PRAWO: Lekarz w postępowaniu cywilnym

Zapraszamy lekarzy na webinar poświęcony ich roli w postępowaniu cywilnym. Zajmiemy się etapami przedsądowym oraz sądowym, przybliżając specyfikę każdego z nich. Omówimy orzecznictwo dotyczące wykładni pojęcia więzi rodzinnej, która zostaje osłabiona lub zerwana na skutek błędu medycznego, prowadzącego do trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zgonu pacjenta. Webinar dostarczy praktycznej wiedzy, która pozwoli lekarzom lepiej rozumieć i nawigować przez skomplikowane aspekty postępowania cywilnego.

Szczegółowe zagadnienia dotyczące powyższego tematu, które powinny zostać poruszone na spotkaniu można przekazać podczas zapisu na szkolenie za pomocą dedykowanej części formularza rejestracyjnego


wykładowca - adw. Marta Tomkiewicz-Januszewska
szkoleniowiec, adwokatka, społeczniczka. Działalnością edukacyjną w zakresie prowadzenia szkoleń z prawa karnego i procedury karnej zajmuje się od 2012 r., przy czym od 2017 roku jest stałym wykładowcą z tej tematyki w Izbie Adwokackiej w Warszawie (zajęcia dla aplikantów adwokackich I roku oraz repertoria z zakresu apelacji karnej oraz etyki). Jest sędzią dyscyplinarnym w Izbie Adwokackiej w Warszawie, a także członkiem Panelu Dyscyplinarnego I stopnia przy Polskiej Agencji Antydopingowej. Od 2018 roku jest mediatorką. Autorka publikacji poświęconych zagadnieniom karnym i z zakresu etyki zawodowej.

 

 

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod niżej wskazanym linkiem:

LISTA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA


Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Regulamin