Organizuje kurs dla lekarzy i lekarzy dentystów
członków OIL w Warszawie , OIL w Szczecinie, OIL w Bydgoszczy
Temat:              LEKARZ A PRAWO: Prawo pracy w okresie rezydentury - odpowiedzialność, umowy i zakres obowiązków


Miejsce:           on-line


Termin:            2023-11-30


Godziny:          19.00-20.00


Wykładowca:   mec. Radosław Tymiński


Punkty edukacyjne za udział:            1


Opłata za kurs/konferencję: 0.00

                                                                                                                    

 

Opis:

LEKARZ A PRAWO: Prawo pracy na rezydenturze - odpowiedzialność, umowy i zakres obowiązków

Zapraszamy lekarzy odbywających rezydenturę na webinar poświęcony prawu pracy w okresie szkolenia specjalizacyjnego. Poruszymy tematykę praw i zobowiązań dotyczących rezydentów, takich jak np. przerywanie staży z powodu konieczności uzupełnienia braków kadrowych w jednostce macierzystej czy samodzielne dyżury. W drugiej części webinaru skupimy się na oddelegowaniach do pracy w miejscach takich jak SOR czy Izba Przyjęć, analizując prawa i obowiązki rezydenta.

Szczegółowe zagadnienia dotyczące powyższego tematu, które powinny zostać poruszone na spotkaniu można przekazać podczas zapisu na szkolenie za pomocą dedykowanej części formularza rejestracyjnego.


wykładowca - Doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny, ekspert ds. legislacji i członek Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie. Specjalizuję się w obronie lekarzy we wszelkich sprawach sądowych (karnych, cywilnych, zawodowych) oraz w obsłudze prawnej podmiotów leczniczych i praktyk lekarskich. Prowadzi szkolenia dla lekarzy w formie wykładów i warsztatów. Łączy działalność naukową z praktyką zawodową.

 

 

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod niżej wskazanym linkiem:

LISTA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA


Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Regulamin