Organizuje kurs dla lekarzy i lekarzy dentystów
członków OIL w Warszawie , OIL w Szczecinie, OIL w Bydgoszczy
Temat:              Dokumentacja medyczna - kluczowe aspekty i praktyczne wskazówki


Miejsce:           on-line


Termin:            2023-12-14


Godziny:          19.00-20.00


Wykładowca:   mec. Radosław Tymiński


Punkty edukacyjne za udział:            1


Opłata za kurs/konferencję: 0.00

                                                                                                                    

 

Opis:

BIURO LEKARZA: Dokumentacja medyczna - kluczowe aspekty i praktyczne wskazówki

Serdecznie zapraszamy lekarzy oraz lekarzy dentystów na szkolenie poświęcone prawidłowemu prowadzeniu dokumentacji medycznej. Omówimy zasady sporządzania wypisów pacjentów ze szpitala, formułowania zaleceń oraz jak prawidłowo dokonywać nietypowych adnotacji w dokumentacji. Zwrócimy uwagę na dokumentowanie dopełnienia obowiązku informacyjnego oraz na kwestie związane z pieczątkami lekarskimi i tytułami zawodowymi. Poruszymy temat wyników badań, skrótowości wpisów oraz uzupełniania i zmian w dokumentacji medycznej. Szczególną uwagę poświęcimy prowadzeniu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz raportowaniu Zdarzeń Medycznych do systemu P1. Omówimy najczęstsze błędy w prowadzeniu dokumentacji.

Poznasz praktyczne narzędzia i metody, które pozwolą Ci na prawidłowe i zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji medycznej oraz unikanie typowych błędów, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo pacjenta i odpowiedzialność lekarza.

Szczegółowe zagadnienia dotyczące powyższego tematu, które powinny zostać poruszone na spotkaniu można przekazać podczas zapisu na szkolenie za pomocą dedykowanej części formularza rejestracyjnego.


wykładowca - Doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny, ekspert ds. legislacji i członek Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie. Specjalizuję się w obronie lekarzy we wszelkich sprawach sądowych (karnych, cywilnych, zawodowych) oraz w obsłudze prawnej podmiotów leczniczych i praktyk lekarskich. Prowadzi szkolenia dla lekarzy w formie wykładów i warsztatów. Łączy działalność naukową z praktyką zawodową.

 

 

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod niżej wskazanym linkiem:

LISTA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA


Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Regulamin