organizuje kurs/konferencję
dla lekarzy i lekarzy dentystów członków
OIL w Warszawie
Temat:              Medycyna Pola Walki - kurs wprowadzający.


Miejsce:           Strzelnica ZKS Warszawa, ul. Marymoncka 42


Termin:            2023-10-21


Godziny:          10.00-16.00


Wykładowca:   Kierownik naukowy kursu: dr hab. n. med. Konrad Małkiewicz


Punkty edukacyjne za udział:            6


Opłata za kurs/konferencję: 350.00

                                                                                                                    

 

Opis:

Medycyna Pola Walki - kurs wprowadzający
Program kursu
1. Powitanie uczestników i wprowadzenie - dr hab. n. med. Konrad Małkiewicz
2. Wykład „Resuscytacja krążeniowo- oddechowa wg wytycznych 2021 r.- przypomnienie
najważniejszych aspektów” - lek. Maciej Boruń, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii 1 godzina
3. Szkolenie z zakresu medycyny pola walki część teoretyczna i praktyczna - płk. rez. Michał
Stachyra 3 godziny
Program szkolenia:
1. Wprowadzenie do zagadnień związanych z medycyną pola walki (TCCC)
• medycyna pola walki a „cywilna” medycyna ratunkowa
• medycyna pola walki w służbach mundurowych i wojsku
• możliwości wykorzystania medycyny pola walki w przypadku zagrożeń dla „osób cywilnych”
2. Podstawowe wyposażenie bojowe, taktyczne i medyczne w służbach mundurowych i wojsku.
3. Działania w strefach zagrożenia, konfliktów ograniczonych i pełnoskalowych.
4. Mechanizm urazów na polu walki („zgony do uniknięcia”)
5. Stany zagrożenia życia.
6. Algorytmy postępowania m.in.: M.A.R.C.H (omówienie poszczególnych etapów)
7. Masywne krwotoki z kończyn (sposoby ich zaopatrzenia)
• ucisk pośredni,
• ucisk bezpośredni
• opaska uciskowa
8. „Wound packing” z użyciem opatrunków hemostatycznych.
9. Drogi oddechowe - metody udrażniania
10. Odma prężna - rozpoznawanie i postępowanie
11. Wstrząs hipowolemiczny - postępowanie
12. Podsumowanie
4. Wykład „ Stan wyjątkowy, stan wojenny oraz stan wojny w świetle obowiązującego prawa
Rzeczypospolitej Polskiej” dr n. pr. Sebastian Stykowski, radca prawny - 1 godzina
5. Panel dyskusyjny z wykładowcami– 1 godzina

 

 

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod niżej wskazanym linkiem:

LISTA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA


Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Regulamin