organizuje kurs/konferencję
dla lekarzy i lekarzy dentystów członków
OIL w Warszawie
Temat:              Jak patrzeć na elektrokardiogram by widzieć rozpoznanie? Kurs EKG dla niekardiologów.


Miejsce:           Siedziba OIL w Warszawie, ul. Puławska 18, sala konferencyjna


Termin:            08-12-2023 - 2023-12-09


Godziny:          piątek 15-19 sobota 09-14:00


Wykładowca:   lek. Marek Wawrzacz


Punkty edukacyjne za udział:            8


Opłata za kurs/konferencję: 100.00

                                                                                                                    

 

Opis:

Program:
Piątek:
15:00 - 16:20 - Elektryczny Hawk-Eye - o oglądaniu przepływu prądu.
16:20 - 16:30 - przerwa
16:30 - 18:00 - Miarowość - pojęcie, które rozwiązuje (prawie) wszystkie problemy w arytmiach

Sobota:
09:00 - 10:20 - O groźnych i niegroźnych pauzach - omówienie bloków przedsionkowo-komorowych.
10:20 - 10:30 - przerwa
10:30 - 11:50 - Co kryje QRS - bloki śródkomorowe, przerosty i blizny.
11:50 - 12:15 - dłuższa przerwa?
12:15 - 13:30 - Jak różnicować zawały z uniesieniem ST i uniesienia ST bez zawału?
13:30 - 14:00 - Quiz końcowy, ew Q&A


Proponowany kurs ma zapewnić lekarzom, nie zajmującym się codziennie chorymi kardiologicznymi, wiedzę wystarczającą do stworzenia samodzielnego opisu EKG, oraz zdolność oceny ryzyka związanego z postawionym rozpoznaniem. Struktura kursu zakłada krótki wstęp omawiający problem elektrokardiograficzny wykraczając poza codziennie stosowane kryteria rozpoznań, a następnie pracę z kolejnymi zapisami EKG.

 

 

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod niżej wskazanym linkiem:

LISTA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA


Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Regulamin